Ambulante diagnostiek in de eerste lijn

Nieuws Wondzorg Ambulante diagnostiek in de eerste lijn

Het mobiele wondcentrum

Het verkorten van genezingstijd, of een wond zo snel mogelijk onder controle krijgen zodat er doeltreffende en kosteneffectieve zorg omheen kan worden geregeld, staat bovenaan de lijst van eigenlijk iedereen. Hoe dat moet, daarover worden we het ook steeds meer eens. Hoe wat dat gaan organiseren blijft nog een punt van discussie. Hoewel zorgverzekeraar en overheid beide aandringen op een verplaatsing van meer zorg naar de eerste lijn, dicht bij de patiënt met de huisarts als regisseur, blijft dat in veel gevallen moeilijk te realiseren. En zoals altijd denkt de markt mee, op zoek naar effectieve oplossingen en doorgaans in een betere positie om die te ontwikkelen. In dit artikel kijken we naar een nieuw initiatief van zorgaanbieder Qualityzorg, die de specifieke wond expertise van de eigen organisatie op een zeer inventieve manier ter beschikking gaat stellen aan partners door het hele land die op enig moment een tandje bij moeten schakelen. Gespecialiseerde diagnostiek in de eerste lijn, zo in te richten dat het aansluit op de behoeften en mogelijkheden van huisarts of thuiszorgorganisatie.

Oplossing vanuit vraag

Als wondzorg expert is thuiszorgorganisatie Qualityzorg inmiddels goed bekend en zijn de medewerkers ook al in een aantal huisartsenpraktijken aanwezig om ondersteuning op het gebied van wondexpertise te bieden. Directeur en oprichter Kok van der Meij: ‘we werken daar al samen en kunnen zo een goede bijdrage leveren aan veel effectievere behandeling door de expertise die nodig is veel sneller in te zetten. Wat we zien is dat niet alle praktijken een ruimte beschikbaar hebben om op deze manier met ons te werken, terwijl ze dat wel zouden willen. Of er zijn onvoldoende patiënten met wonden om een dergelijke samenwerking op te zetten. Daar hebben we nu een oplossing voor ontwikkeld.’

Expertise, diagnostiek en triage

De oplossing waarover van der Meij praat is even simpel als innovatief: Een wondexpertise centrum op wielen. Met een ambulance die is uitgerust met alle relevante diagnostische instrumenten en die wordt bemand door verpleegkundig specialisten van Qualityzorg, komt het wondexpertisecentrum naar de huisarts of de thuiszorgorganisatie toe. Om in het verlengde van de eigen zorg van deze organisaties ter plaatse expertise, diagnostiek en indien nodig ook triage te bieden.

Van der Meij: ‘we komen primair om de huisarts of thuiszorgorganisatie te ondersteunen, maar het kan natuurlijk zo zijn dat de patiënt niet in de eerste lijn behandeld kan worden. Dat kunnen onze verpleegkundig specialisten direct het advies geven om naar een wondexpertise centrum door te sturen zodat geen onnodige tijd verloren gaat. Blijft de patiënt wel in de eerste lijn, dan kunnen we de behandeling inzetten en begeleiden.’ Het mobiele wondcentrum is uitgerust met apparatuur voor het doen van een enkel-arm index, een doppler voor bloedvatonderzoek, teendrukmeting en duplexonderzoek. Daarnaast zijn alle mogelijke materialen aanwezig om een behandeling in te zetten na het uitvoeren van de diagnostiek, indien de huisarts of thuiszorgorganisatie dat wenst.

Ketenzorg compleet

Het concept heeft vele onderdelen die naar keuze kunnen worden ingezet. De meest effectieve optie is uiteraard diegene waarbij de hele keten aansluit. Met het PatDoc systeem, het transmurale EPD van Qualityzorg, kan dat ook. Ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, alle betrokkenen in de keten hebben direct toegang tot de gegevens. Diagnostiek die in het mobiele wondcentrum plaats vindt wordt via dit EPD gedeeld met huisarts en ziekenhuis, om dubbel onderzoek te voorkomen. Alle partijen in de eerste lijn die op enige manier gebruik willen maken van dit mobiele expertisecentrum voor wondzorg en compressietherapie kunnen er gebruik van maken, zo stelt Van der Meij.

Kosten en Baten

We zouden geen Nederlanders zijn als we niet willen weten wat al dit moois kost. Toch is het ook goed om te kijken naar wat het oplevert. Zoals een sterke daling in doorverwijzingen naar het ziekenhuis en een aanmerkelijke verkorting van de behandeling bij patiënten in de huisartsenpraktijk.

Van der Meij: ‘door de eerste lijn op deze manier te ondersteunen boeken we samen veel winst, nu al in de praktijken waar we een aantal dagdelen per week aanwezig zijn, en straks nog meer als we ook ambulant onze diensten kunnen inzetten.’ Het mobiele expertisecentrum gaat van start in de provincies Brabant en Zeeland, waar de eerste afspraken voor samenwerking gemaakt zijn, maar kan door het hele land worden ingezet. Dat gaat geheel onder de vlag van diegene in de keten die Qualityzorg inschakelt. En dat gaat zo ver dat zelfs het logo op de auto kan worden aangepast naar het logo van de organisatie die het mobiele expertisecentrum inschakelt. Zo schiet Qualityzorg dus niet onder de duiven, maar vliegt een rondje mee om samen tot de meest effectieve wondzorg te komen, met een verkorte genezingstijd door het snel ingrijpen en juist indiceren van die specifieke zorg die nodig is.

Toekomst

Met acht verpleegkundig specialisten in dienst heeft Qualityzorg een heel brede basis om het concept verder uit te bouwen. Daarin staat kwaliteit voorop en kwaliteit ontwikkelen kan alleen als je weet wat je doet.

Van der Meij: ‘registratie maakt geen wonden dicht, maar het laat wel zien wat je doet, hoe je dat doet en wat het al dan niet oplevert. Wij registreren door de hele keten. Eén van de resultaten van het inzicht dat we daarmee krijgen is dit project.’ Het klinkt allemaal logisch, en wie weet is het dat ook. Geen wondprofessional die zijn of haar taak echt serieus neemt zal ontkennen dat diagnostiek aan de basis van ieder zinnig behandelplan staat. Het is dus niet de vraag of we het moeten doen, maar of we het ook gaan doen.

BRON:

NTVW (Nederlands Tijdschrift voor wondzorg) 12e Jaargang | MEI | 2017 | Nummer 5

 

 

Download

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

2 comments

 1. J. van der Linden Antwoord

  en wat kost het en wat krijg ik dan?

  • Qualityzorg Author Antwoord

   Geachte J. van der Linden,

   Hartelijk dank voor uw reactie en interesse.

   Aan deze dienstverlening zijn geen additionele kosten verbonden.
   Het hele concept van het mobiele WEC is toe te spitsen op de wensen van de klant.
   Ik neem graag met u persoonlijk contact op om de dienstverlening uit te leggen en te bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Vincent de Waard | Manager Zorginnovatie

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.