Amphia Dermatologie en QualityZorg werken samen aan betere wondzorg

Nieuws Wondzorg Amphia Dermatologie en QualityZorg werken samen aan betere wondzorg

Sinds een aantal maanden werkt het Amphia Ziekenhuis nauw samen met thuiszorgorganisatie QualityZorg voor de behandeling van een open been. Dit is een beenwond die vaak ontstaat als langdurig sprake is van een verstoorde bloedsomloop. Genezing is, afhankelijk van de oorzaak, in veel gevallen mogelijk maar vraagt tijd en continue monitoring van de wond. Voordeel van de samenwerking is dat een patiënt een vast contactpersoon heeft vanuit QualityZorg die bij een patiënt thuis de wond behandelt. Zij kan daarbij altijd terugvallen op de expertise van de verpleegkundig specialist Dermatologie in Amphia.

BEWEGEN VAN CRUCIAAL BELANG.

Het belangrijkst bij de behandeling van een open been is het aanleggen van speciale drukverbanden, ofwel zwachtels. Die hebben tot doel om de bloedafvoer vanuit het been naar het hart te bevorderen en zo de genezing te stimuleren. De zwachtels moeten gemiddeld twee keer per week worden vervangen. “Door de samenwerking met QualityZorg kunnen we patiënten deze zorg in de thuissituatie bieden”, aldus verpleegkundig specialist Corien Dekkers. “Een hele vooruitgang, want een bezoek aan het ziekenhuis is vaak erg intensief, zowel voor de patiënt zelf als de mantelzorger die vaak meekomt. De energie die dit kost kan beter gebruikt worden om te bewegen, want dat is van cruciaal belang. Zonder beweging heeft zwachtelen van het been nauwelijks zin.” Nadine Rietveld, verpleegkundige bij QualityZorg vult aan: “Wat ook stimulerend werkt, is dat wij een vast tijdstip met een patiënt kunnen afspreken. Hierdoor kan een patiënt kort van tevoren douchen. Na het verwijderen van de zwachtels kan er namelijk snel weer
vochtophoping en dus kans op een nieuwe wond ontstaan. Maar juist als je je schoon en fris voelt, durf je ook eerder in beweging te komen en de buitenwereld tegemoet te treden. Mevrouw De Gier uit Rijen is erg te spreken over de samenwerking: “De thuiszorg verpleegkundige kent mij goed en weet welke aanpak het beste bij mij werkt. Dat is prettig. En het bespaart mij erg veel tijd nu ik niet meer zo vaak naar het ziekenhuis hoef. In de tijd die ik overhoud, kan ik weer gaan tennissen als mijn been en voet niet te dik zijn. Heerlijk!”

EÉN AANSPREEKPUNT EN GEZAMENLIJK SPREEKUUR

Een patiënt wordt altijd door dezelfde QualityZorg verpleegkundige thuis behandeld. Zij weet exact op welke wijze het been te zwachtelen en kan eventuele veranderingen van de wond direct signaleren. “Zo kunnen we snel bijsturen”, vertelt Dekkers. “Daarnaast hebben we structureel spreekuur op de polikliniek Dermatologie van Amphia waar we samen het behandelplan met een patiënt bespreken, zo nodig bijstellen en evalueren.
En juist de combinatie van thuis behandelen en een multidisciplinaire aanpak op de polikliniek blijkt succesvol, want er is duidelijk verbetering zichtbaar bij het merendeel van de patiënten die binnen dit samenwerkingsverband worden behandeld. En dat is natuurlijk ons doel.”

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.