Expertdocument compressietherapie aan de onderste extremiteiten

Nieuws Compressietherapie Expertdocument compressietherapie aan de onderste extremiteiten
Compressietherapie

Bewezen effectief bij genezing ulcus cruris venosum

Compressietherapie is één van de belangrijkste behandelingen voor patiënten met  oedeem aan de onderste extremiteiten, de benen dus. Het is bewezen effectief bij de
genezing van het ulcus cruris venosum, bij de behandeling van lymfoedeem en bij vermindering van kans op een posttrombotisch syndroom na een doorgemaakte diep veneuze trombose. In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat bij patiënten met een wond wel lokale wondzorg wordt toegepast, maar geen compressietherapie. Men is vaak onvoldoende op de hoogte van het werkingsmechanisme van compressietherapie en/of men heeft onvoldoende ervaring met zwachtelen of andere compressiematerialen. Er bestaat dan ook behoefte aan een meer praktische leidraad voor de keuze en inzet van compressiemiddelen. Dit heeft geleid tot het ‘Expertdocument Compressietherapie aan de onderste extremiteiten’, dat een aanvulling is op de Richtlijn Veneuze pathologie, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), 2014.

Het ‘Expertdocument Compressietherapie aan de onderste extremiteiten’ is een initiatief van WCS Kenniscentrum Wondzorg en de NVDV. Bij het opstellen van deze richtlijn is meegewerkt door experts van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL), expertgroep oedeem van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Vereniging voor aanmeters van therapeutisch elastische kousen (VATEK) en diverse andere experts op persoonlijke titel. Iedereen heeft vanuit zijn expertise een bijdrage geleverd.

Wilt u het WCS artikel van Maart 2017 hierover verder lezen dan kunt u het hieronder downloaden.

Download

Bron: WCS Nieuws | Jaargang 33| Nummer 1 | Maart 2017

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.