Huisarts

De zorg Huisarts
De huisarts speelt een belangrijke regierol om te bewerkstelligen dat de jaarlijkse 500.000 patiënten met chronische wonden de beste zorg krijgen tegen zo laag mogelijke integrale kosten. Een uitdaging waarbij wij u graag willen helpen.Wij doen dit door de huisarts de kennis te bieden op basis waarvan het mogelijk is om in de huisartsenpraktijk snel tot de juiste diagnose te komen. Door deze gerichte kennisopbouw kan de wondzorg zoveel mogelijk vanuit de eerste lijn plaatsvinden, op basis van één transmuraal medisch wondprotocol.

Samenwerking in de keten

Patiënten die complexe zorg nodig hebben, kunnen worden doorverwezen naar een van de meer dan veertig Wond Expertise Centra verspreid over het land, maar worden terug verwezen naar de eerste lijn zodra de situatie dit toestaat. De wondbehandeling wordt voortdurend gemonitord via het transmurale wond-EPD PatDoc. Door gestructureerde registratie van de wonden kunnen zowel huisarts, medisch specialist en de thuiszorgmedewerker informatie over de voortgang, behandelduur en andere belangrijke informatie over de wond(en) inzien.

Scholing van de verpleegkundigen en assistenten

QualityZorg biedt diverse geaccrediteerde scholingen aan op het gebied van wondzorg. Het opleidingsniveau van onze medewerkers is hoog en door te blijven investeren in opleidingen en trainingen loopt QualityZorg voorop op het gebied van complexe wondzorg.

Diagnostiek in de
huisartsen-praktijk

QualityZorg beschikt over de kennis, apparatuur en medewerkers om complexe diagnostiek in de huisartsen-praktijk te kunnen uitvoeren. Door gestructureerde registratie van de wonden kunnen zowel huisarts, medisch specialist en de thuiszorgmedewerker informatie over de voortgang, behandelduur en andere belangrijke informatie over de wond(en) inzien.