Patiënt

De zorg Patiënt

QualityZorg levert de benodigde zorg bij u thuis. U krijgt uitleg over de behandeling en het doel van de behandeling. Bij aanvang maken wij een foto van de wond. Gedurende de behandeling maken we geregeld een nieuwe foto. De foto’s worden bij uw dossier bewaard en uw medisch specialist kan dit dossier ten alle tijden inzien. Indien de wond niet voldoende geneest krijgt de medisch specialist van ons bericht en kan hij of zij via de foto’s goed inzicht krijgen in het verloop van het genezingsproces.  Minimaal iedere week bekijken wij uw wond om de genezing te bewaken (monitoring). We evalueren dan ook met u het behandelplan en zo nodig stellen wij deze bij.

Interviews met enkele patiënten

Hendrik Sanders

Hendrik Sanders

patiënt quality zorg

Erik Stotijn

patiënt quality zorg

Kwaliteit

Wij streven naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Bij QualityZorg werken we volgens een zorgplan dat we samen met u opstellen. Ook bij de uitvoering van het plan blijft u nauw betrokken. Regelmatig zullen we u vragen naar de manier waarop u de verleende zorg ervaart. Al onze zorgverleners zijn opgeleid volgens de norm CAO Thuiszorg. Tussentijdse bijscholing is hier een belangrijk onderdeel van.

Duidelijke richtlijnen voor hygiëne en veiligheid beschermen u en de thuiszorgmedewerkers. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze zorgverleners die lichamelijke zware arbeid verrichten.

Uw privacy is gewaarborgd door wetgeving en de verplichte gedragscode. U kent de gegevens die de zorginstelling bijhoudt en bent gemachtigd deze zelf aan te passen.

Wondzorgproducten

Ook zorgen we ervoor dat er voldoende wondzorg producten besteld worden, zodat we de wondzorg optimaal kunnen uitvoeren. QualityZorg werkt met eenduidige protocollen en standaarden waarin de wondzorg producten staan beschreven. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt (een deel) van de kosten voor wondzorg producten en (het aanmeten van) therapeutische elastische kousen. In de voorwaarden van uw verzekering staat precies hoeveel u vergoed krijgt. Dat verschilt per zorgverzekeraar, daarom bespreken we met u welke producten we inzetten.