Ziekenhuis

De zorg Ziekenhuis

QualityZorg verzorgt al jarenlang MSVT (Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie) voor een aantal toonaangevende Wond Expertise Centra.

Als de complexiteit van de wondzorg hierom vraagt kunnen patiënten altijd worden verwezen naar een Wond Expertise Centrum. QualityZorg werkt hierin nauw samen met Excen. Excen beschikt inmiddels over meer dan veertig van deze WEC’s, verdeeld over het land.

De gespecialiseerde zorg die hier wordt geleverd, maakt de keten compleet en draagt ertoe bij dat in de complexe wondzorg altijd zo snel en doelgericht mogelijk het optimale resultaat kan worden bereikt.

Indien mogelijk zal de patiënt weer zorg ontvangen vanuit de thuissituatie, maar wel onder supervisie van de medisch specialist. Deze zorg wordt uitgevoerd door onze verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde wondverpleegkundigen.

QualityZorg beschikt over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met de juiste ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg. QualityZorg werkt volgens vaste protocollen die in overleg met de gehele keten zijn afgesproken. Patiënten ontvangen daarmee thuiszorg die naadloos aansluit op de zorg elders in de keten.

Alle QualityZorg zorgprofessionals zijn voorzien van een iPad met daarop het wondzorg EPD PatDoc. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en wordt de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Als het nodig is kan verbinding gelegd worden met andere zorgprofessionals in de keten om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen.

Door deze werkwijze kan zorg voor patiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie worden gegeven. En wordt meetbaar snellere genezing gerealiseerd.

Ziekenhuizen

Qualityzorg werkt nauw samen met veel ziekenhuizen. Het doel hierbij is om de wondzorg inzichtelijk te maken en continue verbetering te bewerkstelligen.