HKZ-certificaat behaald! – QualityZorg BV

Nieuws Wondzorg HKZ-certificaat behaald! – QualityZorg BV

QualityZorg heeft bij een brede audit opnieuw het HKZ-certificaat behaald! HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

De HKZ is een kwaliteitsmanagementmodel dat speciaal is ontworpen voor zorg en welzijn. Het heeft als kenmerk dat de cliënt centraal staat in de zorgprocessen. Het model is ontwikkeld door aanbieders van zorg, verzekeraars en patiënten.

Het HKZ-certificaat toont aan dat QualityZorg de zorg aan mensen met een complexe wond  uitvoert volgens de kwaliteitsnormen van de sector. Kwaliteit zegt iets over:

•        de beleving van de zorg;
•        de professionaliteit van de medewerkers;
•        het naleven van de gemaakte afspraken.

DNV GL – Business Assurance

Voor zorgverzekeraars en (keten)partners maakt het certificaat duidelijk dat QualityZorg goede professionele zorg biedt en werkt aan continue verbetering in alle processen. De externe auditoren van DNV GL – Business Assurance hebben geconstateerd dat de kwaliteit bij QualityZorg goed geborgd is. Enkele sterke punten van QualityZorg zoals door de auditoren beschreven:

•        QualityZorg heeft een sterk innovatief karakter.
•        Er zijn geen wachttijden. Na aanvraag start de zorg de dag erna.
•        Er is een medewerkerstevredenheid enquête ontwikkeld
          voor
medewerkers van QualityZorg in de vorm van een
          “hoe was je dag” app.

Tijdens de audit zijn de procedures, beleidsnotities, protocollen, werkinstructies en cliëntdossiers meegenomen in de audit.

Het behaalde certificaat is voor QualityZorg een stimulans om continue binnen de wondzorg te blijven innoveren en verbeteren en het kwaliteitsmanagementsysteem daarop aan te laten sluiten. Om dit te realiseren beschikt QualityZorg over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met gerichte juiste ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Tussentijds zal er blijvend getoetst worden door een onafhankelijke certificerende instelling.

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.