De juiste (wond)zorg op de juiste plek

Nieuws BLOG De juiste (wond)zorg op de juiste plek
De juiste zorg op de juiste plek

Iedereen die in de zorg werkt is inmiddels bekend met de afkorting JZOJP. Het gedachtegoed van de juiste zorg op de juiste plek moet ervoor zorgen dat de zorg daar wordt geleverd waar dit het meest efficiënt is. Thuis bijvoorbeeld, of in de praktijk van een eerstelijns zorgaanbieder. Snel en adequaat, zodat een onnodige ziekenhuisopname wordt voorkomen. Het initiatief komt van de koepels van de zorgaanbieders en het ministerie van VWS heeft er een taskforce op gezet om te zorgen dat het echt gaat leven.

Op onderdelen zijn met JZOJP al aantoonbaar goede stappen gezet, bijvoorbeeld met eHealth, met eerstelijns verblijf, en ook in de wondzorg. We tonen dit met QualityZorg ook glashelder aan: steeds meer complexe wondzorg wordt adequaat behandeld in de eerste lijn, zodat wordt voorkomen dat de patiënt na een lang traject van trial and error door goedwillende maar onbekwame zorgverleners naar het ziekenhuis moet worden verwezen. QualityZorg zoekt hierin de samenwerking met reguliere en regionale zorgpartijen. De successen die dit biedt in bijvoorbeeld Zeeland, Zwolle en Friesland laten zien hoe waardevol dit kan zijn.

Wat spijtig is, is dat er nog grote obstakels zijn om tot landelijke opschaling hiervan te komen en dus te bewerkstelligen dat ook op andere plaatsen complexe wondzorg snel en adequaat wordt geboden en veel leed voor patiënten wordt voorkomen. Het gedachtegoed van JZOJP kan alleen vleugels krijgen als ook alle zorgverzekeraars het gaan dragen. Zorgverzekeraars die vasthouden aan hun eigen inkoopbeleid staan deze effectieve vorm van JZOJP niet toe en werken dit in sommige regio’s juist tegen. Zij scheppen geen ruimte voor het benutten van aantoonbaar betere en goedkopere wondzorg in de eerste lijn. De algemene reactie van deze zorgverzekeraars is dan vaak dat de voorgestelde werkwijze, die aantoonbaar werkt, niet past in de gekozen beleidslijn. Gelukkig zijn er ook zorgverzekeraars die juist vooroplopen in het omarmen van het gedachtegoed van JZOJP binnen de wondzorg. Onder andere Zilveren Kruis, De Friesland, VRZ en Zorg en Zekerheid begrijpen de meerwaarde van goed op elkaar afgestemde wondzorg die erop gericht is complexe wonden te voorkómen of zo snel mogelijk, op basis van correcte diagnostiek, te behandelen.

Daarnaast groeit het aantal verzoeken van thuiszorgaanbieders dat contact zoekt met QualityZorg. Zij zien dat ze op basis van hun bestaande werkwijze niet in staat zijn om een optimale bijdrage te leveren aan wondzorg in de eerste lijn. Daarom stellen ze zichzelf de vraag of ze voor de wondzorg zelf verpleegkundig specialisten moeten aannemen, of dat ze deze zorg beter kunnen inkopen bij QualityZorg. Met de juiste zorgverzekeraar op de juiste plek zijn zij in staat om die vraag te beantwoorden op een manier die voor de wondpatiënt langs de kortste route tot de beste wondzorg leidt tegen de laagste kosten.

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.