Mobiel Wond Expertise Centrum

Mobiel Wond Expertise Centrum

Persbericht

Unieke mobiele praktijk voor diagnostiek en behandeling van complexe wonden in de eerste lijn

Zwanenburg, 15 mei 2017 – QualityZorg, de gespecialiseerde thuiszorgorganisatie op het gebied van wondzorg, start een mobiele praktijk die overal in het land waar dit nodig is de hele keten van complexe wondzorg verbindt. Een speciaal tot dit doel aangepaste ambulance biedt ruimte aan een volledig toegeruste praktijk. De diagnosestelling door de verpleegkundig specialist – tevens de chauffeur – geschiedt op basis van richtlijnen van de Wond Expertise Centra (WEC) waarvoor al jarenlang de medisch specialistische verpleging in de thuissituatie wordt geboden. Bij deze diagnosestelling heeft de verpleegkundig specialist de beschikking over apparatuur voor het bepalen van de enkel/arm index en teendrukmeting, en bovendien over Doppler en Duplex.

Door deze werkwijze wordt vroegdiagnostiek op ziekenhuisniveau in de eerste lijn mogelijk. Dit maakt een einde aan de situatie waarin de patiënt soms pas na verloop van een aantal weken naar het ziekenhuis wordt verwezen omdat de situatie ernstiger blijkt dan aanvankelijk was voorzien. Vroegdiagnostiek voorkomt verergering van het wondprobleem en versnelt herstel. De inzet van de mobiele praktijk garandeert dat ter plaatse kan worden vastgesteld of sprake is van een complexe wond met achterliggend lijden. Op basis hiervan wordt direct een bij de diagnose passend behandelplan opgesteld. De huisarts weet dan meteen of behandeling in de eerste lijn mogelijk is of dat de patiënt dient te worden verwezen naar de tweede lijn.

Kan de patiënt in de eerste lijn blijven, dan zorgt QualityZorg voor de juiste behandeling in de huisartspraktijk en/of voor gerichte kennisoverdracht naar de thuiszorgorganisatie die de wondbehandeling uitvoert. Dient de patiënt te worden verwezen naar de tweede lijn, dan garandeert het WEC een behandeling van de complexe wond volgens de jongste wetenschappelijke inzichten. Ook biedt QualityZorg een gericht behandelplan voor de thuiszorg, op het moment dat de patiënt weer kan worden terugverwezen naar de eerste lijn.

De verpleegkundig specialist is voorzien van een iPad met het transmurale elektronisch patiëntendossier PatDoc. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd – inclusief een gevalideerde kwaliteit van leven vragenlijst – en wordt het verloop van de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. De hele keten – huisarts, thuiszorg, ziekenhuis – is dus in alle fasen van het behandelproces volledig op de hoogte van de ontwikkeling van de wondgenezing van de patiënt. De thuiszorg kan gebruikmaken van de kennis van de verpleegkundig specialist. Ook kan de thuiszorg als het nodig is verbinding leggen met andere zorgprofessionals in de keten, zoals de specialist in het WEC, om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen.

Gebruikmaking van de mobiele praktijk garandeert de huisarts een scherpe schifting van complexe en niet-complexe wondzorgpatiënten en een behandelplan dat in lijn is met deze bevinding. De huisarts weet zeker dat de patiënt de wondzorg krijgt die noodzakelijk is. Kennis die de individuele huisarts zelf niet altijd heeft, zeker niet als het aantal patiënten met (complexe) wonden in diens praktijk beperkt is. De behandeltijd wordt verkort en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn kan drastisch worden gereduceerd. Het feit dat de patiënt uitkomstgerichte zorg ontvangt, leidt bovendien tot een forse kostenreductie op deze zorg.

QualityZorg werkt voor dit initiatief al samen met o.a. Buurtzorg Nederland, Wondzorg Zeeland en met het Isala ziekenhuis Zwolle. Het is in gesprek met diverse huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen. Het plan is binnen een jaar tien mobiele units beschikbaar te hebben om tot landelijke dekking te komen.

Thuiszorgorganisatie QualityZorg

QualityZorg is dé gespecialiseerde thuiszorgorganisatie die landelijk werkt volgens het Value Based Health Care principe op het gebied van wondzorg. Om deze zorg optimaal te kunnen leveren, beschikt QualityZorg over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met gerichte ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg.

QualityZorg werkt transmuraal volgens vaste protocollen, afgestemd in overleg met de gehele keten. Dit garandeert dat patiënten thuis wondzorg ontvangen die naadloos aansluit op zorg elders in de keten.

Alle QualityZorg zorgprofessionals werken via een iPad met het wondzorg EPD PatDoc®. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en wordt de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Zo nodig is verbinding met andere zorgprofessionals in de keten mogelijk om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen.

Deze werkwijze garandeert dat de wondzorg zoveel mogelijk in de thuissituatie kan worden gegeven, met meetbaar snellere genezing.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

QualityZorg BV   Contactpersoon
Weerenweg 10   Kok van der Meij | Directeur
1161 AH | Zwanenburg   M: 06-22001191
    directie@qualityzorg.nl