Niet-gecontracteerde zorg bestrijden? Contracteer !

Nieuws BLOG Niet-gecontracteerde zorg bestrijden? Contracteer !
niet-gecontracteerde zorg

Na jarenlang als een mineur probleempje te zijn beschouwd, staat het onderwerp niet-gecontracteerde zorg ineens in het centrum van de belangstelling. Alarm: steeds meer wijkverpleegkundigen wensen zonder contract met de zorgverzekeraar hun werk te doen. Mag niet, zegt de zorgverzekeraar. Ze maken veel meer uren dan hun collega’s die wel gecontracteerd zijn. We stappen naar de rechter om dit een halt toe te roepen. Helaas voor de zorgverzekeraar, de rechter stond niet te trappelen om die denklijn te volgen. Maar toen was daar de Nederlandse Zorgautoriteit. Die stelde dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders uit zijn op winstmaximalisatie en zo de zorgkosten opdrijven. En ineens begon ook het ministerie van VWS zich te roeren. Niet-gecontracteerde zorg ondermijnt de taak van de zorgverzekeraars om te sturen op kwaliteit, vond de minister. En nu er een hoofdlijnenakkoord is voor de wijkverpleging – 435 miljoen extra voor meer en betere zorg – is hierin zelfs een passage opgenomen die stelt dat de groei van niet-gecontracteerde zorg zal worden bestreden met een cessieverbod, een machtigingsvereiste en een extra controle op de indicatiestelling.

Zwaar geschut. Dit terwijl de zorgverzekeraars het probleem van de niet-gecontracteerde zorg over zichzelf hebben afgeroepen door kleine aanbieders niet te contracteren en selectief in te kopen. Ze sluiten dus partijen uit. In termen van bedrijfsvoering misschien nog best begrijpelijk, maar geredeneerd vanuit de dienstverlening naar je verzekerden weinig elegant. Bovendien is nog maar zeer de vraag in hoeverre het argument van “ze leveren veel meer zorg” terecht is. Die aanbieders verzinnen die zorg niet, er is gewoon meer zorgvraag.

Mijn advies zou zijn: stel je andersom op. Probeer alle aanbieders te contracteren en maak daarbij goede afspraken. Doe je dit niet, dan laat je geen ruimte voor nieuwe initiatieven. Je stuurt dan alleen maar op “past niet in ons beleid” in plaats van op de kwaliteit waarop je als zorgverzekeraar zegt zo gebrand te zijn, omdat je verzekerden daar recht op hebben. Naarmate meer zorgaanbieders ervoor kiezen om zonder contract hun werk te doen, ontstaat voor de zorgverzekeraars een situatie die steeds meer onbeheersbaar wordt. Want niet-gecontracteerde aanbieders moeten veel meer moeite doen om financieel het hoofd boven water te houden. En als na verloop van tijd steeds meer van die aanbieders dit niet lukt, ontstaat voor de zorgverzekeraars toch echt een probleem om aan hun zorgplicht te voldoen.

Dus zorgverzekeraars, kies eieren voor je geld en steek meer energie in je pogingen om zorgaanbieders die twijfelen over je toegevoegde waarde wél te contracteren. En maak in die contracten dan goede afspraken, zodat onnodige problemen en discussies worden voorkomen.

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.