Open Sollicitatie CZ

Nieuws BLOG Open Sollicitatie CZ

De juiste zorg, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener

Wim van der Meeren, bestuurder van zorgverzekeraar CZ, laat wederom van zich horen over het onderwerp wondzorg in de thuiszorg. Heel mooi om te zien hoe CZ hierin een voortrekkersrol wil nemen als zorgverzekeraar, om in een pilot wondzorg beter te organiseren voor haar verzekerden en dus tot snellere genezing te komen. Die snellere genezing betekent een lagere schadelast, wat in het voordeel is van beide partijen.

Dat zo’n pilot nodig is om de kwaliteit van de wondzorg in de thuiszorg te verbeteren is duidelijk. Zoals Van der Meeren zelf immers aangeeft, telt ons land 400.000 mensen met chronische wonden. Een dusdanig groot getal dat we ons zorgen mogen maken over de beschikbaarheid van voldoende deskundige professionals om dit probleem binnen nu en een paar jaar op te lossen. Op dit moment hebben we een tekort aan zulke professionals.

QualityZorg

QualityZorg is een thuiszorgorganisatie die zich volledig toelegt op wondzorg en per jaar vele duizenden patiënten met complexe wonden behandelt. Het beschikt over verpleegkundig specialisten en niveau 5 hbo-verpleegkundigen die allen een wondopleiding hebben afgerond of daarmee bezig zijn. QualityZorg houdt de kennis over wondzorg niet alleen voor zichzelf, maar ondersteunt andere thuiszorgorganisaties door haar kennis over optimale wondzorg over te dragen. Het biedt ook een interne en externe twaalfdaagse wondopleiding om verpleegkundigen meer kennis bij te brengen over wondzorg. En het voert voor verschillende zorgverzekeraars de regiefunctie uit, en ondersteunt andere organisaties om die regiefunctie optimaal te kunnen uitvoeren. 

Je zou denken: een interessante partij voor CZ om een contract mee te sluiten. Zowel CZ als QualityZorg dragen de wondzorg immers een warm hart toe en beide partijen zijn ervan overtuigd dat die zorg beter en goedkoper kan. Maar wat schetst onze verbazing: ondanks herhaalde verzoeken van QualityZorg en een recent gesprek op het hoofdkwartier van CZ in Tilburg, weigert CZ om QualityZorg met een contract te honoreren. Het argument: CZ zou in zijn werkgebied geen witte vlekken hebben waarin de wondzorg niet goed is ingevuld. 

Maar dat is curieus. Zeker in het licht van die aandacht die Van der Meeren vraagt voor de pilot van CZ om de wondzorg te verbeteren. Als er geen witte vlekken zijn is dat toch helemaal niet meer nodig? Laten we het er maar op houden dat wij er onvoldoende in geslaagd zijn onze kennis en kunde – en niet te vergeten onze jarenlange aantoonbare resultaten – over het voetlicht te brengen. Vandaar deze open sollicitatie om alsnog voor een wondzorgcontract met CZ in aanmerking te komen, zodat wij een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van wondzorg voor de verzekerden van CZ. Om deze open sollicitatie kracht bij te zetten hierbij nog even een opsomming van de zaken die QualityZorg standaard uitvoert wanneer wij wondzorg leveren aan cliënten in de thuissituatie:

  • We hebben meer dan een dozijn verpleegkundig specialisten in dienst.
  • Alle verpleegkundigen beschikken minimaal over hbo-niveau 4 en zijn of worden opgeleid aan het Erasmus MC.
  • Alle verpleegkundigen beschikken over een wond-EPD inclusief een InSight 3D wondfoto meting en weefselbepaling (uniek in de wereld).
  • We beschikken over diverse mobiele wondcentra, bemand door verpleegkundig specialisten voor ondersteuning van huisartsen en collega thuiszorgorganisaties.
  • De verpleegkundig specialisten beschikken over diagnostische apparatuur die wordt ingezet in de eerste lijn: enkel/armindex, doppler, teendrukmeting en duplex.
  • Apparatuur voor het debrideren in de thuissituatie.
  • Goede cliëntbeoordeling op ZorgkaartNederland.

Kortom: we beschikken over bovengemiddelde mogelijkheden om bij te dragen aan een betere wondzorg. Bovenstaand lijstje bevat een opsomming van uitstekende argumenten om juist wél tot contratering over te gaan. We wachten de reactie van CZ met belangstelling af.

 

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.