Interview Brenda Vlemminx | Verpleegkundig Specialist

Over ons Medewerkers Interview Brenda Vlemminx | Verpleegkundig Specialist

Brenda Vlemminx

Verpleegkundig Specialist

“Ik wil de wondzorg op een hoger niveau tillen”

Brenda Vlemminx

Brenda Vlemminx: ‘In samenwerking kun je veel meer betekenen voor de patiënt’

Brenda Vlemminx werkte al een paar jaar bij QualityZorg voordat ze haar opleiding tot verpleegkundig specialist afrondde. ‘Een opleiding die me enorm veel heeft gebracht’, zegt ze. ‘Al toen ik nog in opleiding was, was ik contacten aan het opbouwen met huisartsen om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van complexe wondzorg. Nu ik verpleegkundig specialist ben, werk in onder andere een dag in de week bij een huisartsenpraktijk in Leeuwarden, om samen met de assistenten wondspreekuur te houden. Op dit wondspreekuur zien we alle patiënten met wonden die bij de huisarts komen. Of patiënten die al wondbehandeling krijgen van de thuiszorg maar bij wie nog geen diagnose is gesteld of de genezing stagneert. Verder ga ik vanaf april ook aan de slag in de huisartspraktijk in Dokkum, samen met mijn collega Suzanne Volkerink, waar ik het werk overneem van mijn collega Stella Amesz.’

 

De betrokkenheid van huisartsen bij het werk van de thuiszorg voor wondpatiënten varieert, weet Brenda, ‘Maar de huisartsen in Leeuwarden met wie ik te maken heb zijn heel betrokken’, zegt ze. ‘Op uitvoerend niveau verloopt natuurlijk veel werk via de assistenten, maar als ik over een wondpatiënt vertel weet de huisarts heel goed wie dat is en heeft hij ook grote interesse. En mijn rol als verpleegkundig specialist is waardevol, in Friesland zijn momenteel niet zoveel huisartsen. Het is mooi dat er iemand is die het overzicht over de complexe wondzorg kan behouden en de arts kan betrekken wanneer dit nodig is. Dat wordt ook erg gewaardeerd merk ik. We hebben natuurlijk wel eens een meningsverschil over de beste aanpak voor de behandeling van een complexe wond, maar de huisartsen staan altijd open voor inhoudelijke discussie hierover.’

Voor de assistenten in Leeuwarden  verzorgt Brenda bedsite teaching. ‘Ze zijn enorm leergierig’, zegt ze. ‘De ene maand gaat de ene assistente met me mee en de andere maand de andere. Als we dan weer terugkomen in de praktijk wil de assistente die er niet bij was graag weten hoe het met de patiënt gaat en of de wond goed geneest.’

 

Brenda ziet dat in de complexe wondzorg duidelijk sprake is van een kwaliteitsverbetering. ‘Het scheelt heel veel dat we met Woundworks nu ook de regiefunctie hebben gekregen in Friesland’, zegt ze. ‘Hierin werken we samen met verschillende thuiszorgorganisaties. Ik merk hoe gedreven de thuiszorgmedewerkers zijn met wie ik dan contact heb, en hoezeer zij dan ook weer kennis overdragen aan hun collega’s. Zo worden we echt goede sparring partners van elkaar voor in de patiëntenzorg.’

Toch zegt Brenda nog wel te horen dat het niet altijd vanzelfsprekend is voor de partijen die bij de wondzorg betrokken zijn om samen te werken en te leren van elkaar. ‘Terwijl die samenwerking voor de patiënt zoveel oplevert’, zegt ze. ‘Als verpleegkundig specialist ben je er niet om de patiënt af te pakken, maar om samen zo efficiënt mogelijk te komen tot genezing van de wond van de patiënt. En in sommige gevallen natuurlijk ook om te beslissen dat we moeten accepteren dat de patiënt geen ingreep of behandeling meer wil. Dan focus je op comfort bieden en pijnbestrijding geven, maar zie je af van verdere curatieve behandeling. In het ziekenhuis ligt de nadruk wel op het curatieve aspect, maar in de thuissituatie zie je soms dat de patiënt er klaar mee is. Daar moet je dan respect voor hebben.’