Interview Stella Amesz

Over ons Medewerkers Interview Stella Amesz

Stella Amesz

Verpleegkundig Specialist

“De wondbehandeling hoort in het medisch domein”

Stella Amesz

Stella Amesz werkt nu een kleine twee jaar bij QualityZorg. ‘Niet alleen omdat ik dichter bij huis wilde werken, maar vooral ook omdat ik een nieuwe uitdaging zocht om de wondzorg op een andere basis te verbeteren’, zegt ze. ‘In Gouda liet ik hiervoor een wondexpertisecentrum achter dat na een wat moeizame start heel goed van de grond is gekomen. Het stond er inmiddels sterk voor toen ik wegging, dus ik kon het met een gerust hart achterlaten. In die regio is een goed samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen de professionals in de eerste en tweede lijn, dat is een voorwaarde voor succes  in de zorg voor complexe wonden.’

Vanuit de huisartsen
Door te werken voor QualityZorg levert Stella een bijdrage aan verbetering van de diagnostiek in de eerste lijn. ‘Het mooie is dat de vraag kwam vanuit de huisartsen, die zagen dat er geen continuïteit in de wondzorg was en dat ook sprake was van een kennislacune’, vertelt ze. ‘Pas achteraf constateerde ik dat ook veel patiënten niet bij de huisarts in beeld waren, die bleven bij de thuiszorg in behandeling. De huisartsen hebben zelf een wondteam opgezet, bestaande uit drie doktersassistenten en een hbo’er die binnenkort gaat studeren  om phycisian assistant te worden. Samen met hen verzorg ik nu het wondspreekuur.’

Het medisch domein
Maar daarbij blijft het niet, want gestoeld op de gedachte van anderhalvelijns zorg wil ze er ook voor zorgen dat de medisch specialisten de plaats in de wondzorg innemen die nodig is. Ze vertelt: ‘In de praktijk zie je vaak dat zij de wondzorg neerleggen bij de verpleegkundigen. Die worden dan de behandelaars, maar wettelijk klopt dit natuurlijk niet en het is bovendien geen wenselijke situatie. Er is een verschil tussen zorg en behandeling: de zorg is wat de verpleegkundige hoort te leveren, maar de behandeling hoort in het medisch domein. Daarin wil ik een rol spelen, door kennis te verspreiden en te zorgen dat een goede diagnose wordt gesteld. Dat laatste wordt vaak vergeten, maar een wond is geen diagnose, je moet het onderliggend lijden vaststellen. Te vaak wordt gedacht dat de oplossing in het verbandmiddel zit. In de huisartsenzorg wordt aan de wondzorg – en dus ook aan de  correcte diagnosestelling – weinig aandacht gegeven. Wel merk ik aan jonge huisartsen dat ze geïnteresseerd zijn in kennisoverdracht, en dat is precies waarin de meerwaarde van QualityZorg zit. De huisartsen zijn heel enthousiast over die kennisoverdracht, en de leden van hun wondteam ook.’ 

Trots
Vanuit QualityZorg doet Stella ook huisbezoeken. ‘Dit doe ik regelmatig in samenspraak met de thuiszorg’, vertelt ze. ‘Het is al een paar keer voorgekomen dat de thuiszorgmedewerker dan filmde wat ik deed, zodat ze dit kunnen delen met collega’s. Een mooie vorm van kennisdeling, die er bovendien aan bijdraagt dat ze beter hun eigen grenzen leren herkennen en dus met vragen sneller bij QualityZorg terechtkomen. En het draagt ertoe bij dat ze sterker staan in de uitleg die ze aan de patiënt geven over de wondzorg. Ik hoop dat meer huisartsen de voordelen gaan zien van deze anderhalvelijnsorg. Dat is ook winst voor de patiënt: wonden genezen sneller vanwege een juiste diagnose en behandeling en ze worden sneller doorgestuurd naar een ziekenhuis wanneer dit nodig is.’