Organisatie

Over ons Organisatie

QualityZorg is dé gespecialiseerde thuiszorgorganisatie die landelijk werkt volgens het Value Based Health Care principe op het gebied van wondzorg. Om deze zorg optimaal te kunnen leveren, beschikt QualityZorg over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met gerichte ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg.

QualityZorg werkt transmuraal volgens vaste protocollen, afgestemd in overleg met de gehele keten. Dit garandeert dat patiënten thuis wondzorg ontvangen die naadloos aansluit op zorg elders in de keten.

Alle QualityZorg zorgprofessionals werken via een iPad met het wondzorg EPD PatDoc®. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en wordt de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Zo nodig is verbinding met andere zorgprofessionals in de keten mogelijk om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen.

Deze werkwijze garandeert dat de wondzorg zoveel mogelijk in de thuissituatie kan worden gegeven, met meetbaar snellere genezing.

Het team van Qualityzorg

Onderscheidende transmurale wondzorg

Wanneer wondzorg transmuraal wordt georganiseerd, is verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid realiseerbaar. Een snelle en juiste wonddiagnose in de eerste lijn bespoedigt een effectief herstel. QualityZorg beschikt over de kennis, apparatuur en medewerkers om deze diagnostiek in de huisartsen-praktijk te kunnen uitvoeren. Door gestructureerde registratie van de wonden kunnen zowel huisarts en specialist informatie over de voortgang, behandelduur en andere belangrijke informatie over de wond(en) inzien. Indien nodig kan de patiënt worden door- of terug- verwezen naar de poli waarbij QualityZorg als belangrijke schakel fungeert tussen huisarts en ziekenhuis.

Heeft u vragen over Qualityzorg of onze werkwijze?

Neem dan contact op met Dhr. M. Scholte: 020 407 10 40.