Persoonlijke en professionele groei

Persoonlijke en professionele groei

QualityZorg

QualityZorg is een relatief jonge thuiszorgorganisatie die, niet gehinderd door oude culturen en vastgeroeste gewoontes binnen de organisatie, optimaal kan meebewegen met de steeds veranderende kwaliteitseisen die aan de hedendaagse zorg worden gesteld. Door te innoveren rondom goed opgeleide professionals die ook willen doorgroeien, schept QualityZorg zo de ideale omstandigheden voor jou als wondzorgprofessional en worden veranderende eisen en regelgeving geen last maar een uitdaging.

Groei mee

QualityZorg wil groeien en zoekt daarvoor goed opgeleide en ervaren wondprofessionals, die met ons door het hele land de wondzorg naar een volgend niveau gaan tillen. Simpelweg door passende, accurate, professionele zorg te bieden binnen een infrastructuur die dat ondersteunt. Jij hebt daarvoor de kennis en de kunde, wij bieden je de mogelijkheid die verder te ontwikkelen en breed in te zetten. De structuur van onze organisatie en de innovaties die wij steeds weer opzoeken en integreren helpen ons samen dit doel te bereiken.