QualityZorg en ’s Heeren Loo werken samen in regio Zeeland

Nieuws Wondzorg QualityZorg en ’s Heeren Loo werken samen in regio Zeeland

’s Heeren Loo (https://www.sheerenloo.nl/ ) helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland.
Voor cliënten die te maken krijgen met een wond, werkt ’s Heeren Loo in regio Zeeland vanaf nu samen met QualityZorg. En dat betekent dat er voor cliënten met een slecht genezende wond, de expertise van de verpleegkundig specialist van QualityZorg wordt ingezet, zowel voor behandeling als preventie.
De verpleegkundig specialist doet diagnostiek, stelt een behandelplan op en bepaalt samen met het team van ‘s Heeren Loo hoe de behandeling het beste uitgevoerd kan worden. Zo kan de verpleegkundig specialist ook de uitvoering van de wondzorg uit handen nemen, of juist het team van ’s Heeren Loo hierbij ondersteunen.
Zo doen zowel ’s Heeren Loo als QualityZorg waar ze goed in zijn: specialistische zorg leveren, op de juiste tijd en de juiste plek, zodat cliënten verzekerd zijn van effectieve en tijdige wondzorg.

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.