Samenwerking verbetert kwaliteit van wondzorg in de eerste lijn

Nieuws Huisarts Samenwerking verbetert kwaliteit van wondzorg in de eerste lijn

Samenwerking Buurtzorg

Versnippering van het aanbod in complexe wondzorg staat kwaliteitsverbetering in de weg en is daarom in het nadeel van de patiënt. Buurtzorg en QualityZorg werken samen om hierin structureel verandering te brengen.

De thuiszorgmedewerkers van Buurtzorg zien veel patiënten met complexe wonden. “We merkten dat die wonden – veelal ulcus cruris, diabetische voet en decubitus – vaak onnodig lang bleven bestaan”, zegt projectdirecteur Kety de Kwaasteniet. “Op de patiënt heeft dit een enorm beperkende invloed. Niet alleen omdat de wond invaliderend en pijnlijk kan zijn, maar ook omdat die kan geuren en mensen dus sociaal angstig maakt. Bovendien is vaak sprake van arbeidsuitval en zijn de kosten voor behandeling hoog.”

Buurtzorg besloot een actieve rol te willen spelen in kwaliteitsverbetering voor complexe wondzorg in de thuissituatie. Het startte een traject voor deskundigheidsbevordering van de teams. Ook stelde het ‘aandachtsvelders complexe wondzorg’ aan en ontwikkelde  het een wonddossier waarin per patiënt de kenmerken van de wond, de behandeling en de voortgang in genezing worden bijgehouden. “Hoewel we daarmee belangrijke stappen zetten in de kwaliteit van de patiëntenzorg, merkten we dat het nog ontbrak aan samenwerking in de keten”, zegt De Kwaasteniet. “De huisarts, de wijkverpleegkundige, de thuiszorg en het ziekenhuis stemmen de wondzorg niet op elkaar af en er is sprake van
verschillende kennisniveaus.”

Versterking van de keten

Buurtzorg zocht de samenwerking met QualityZorg, gespecialiseerd in anderhalvelijns wondzorg in de thuissituatie. Directeur Kok van der Meij van QualityZorg vertelt: “Wij  beschikken over een team verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen die de thuiszorgteams kunnen ondersteunen om gespecialiseerde wondzorg in de thuiszorg mogelijk te maken volgens vaste protocollen. Die protocollen garanderen dat de zorg naadloos aansluit op de zorg elders in de keten. Het patiëntendossier wordt vastgelegd in
het transmurale ‘wondzorg-EPD PatDoc’, waarin de behandeling inclusief foto’s wordt bijgehouden. Als de wondgenezing stagneert, wordt snel opgeschaald. En zodra de situatie het toelaat wordt de zorg weer overgedragen aan de eerste lijn.” De Kwaasteniet: “Deze samenwerking betekent dat wij altijd een terugvaloptie hebben op meer gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis als dit nodig is, en dat wij aansluitend weer zorg in de thuissituatie kunnen bieden op basis van een gestructureerd zorgbeleid dat in samenwerking met de medisch specialist is ontwikkeld. Bovendien betekent de kennisoverdracht door de verpleegkundig specialisten van QualityZorg dat de kennis over wondzorg in de hele keten – bij onze teams en ook in de huisartspraktijk – wordt vergroot.”

Kostenbesparing

De vastlegging van patiëntgegevens in PatDoc vormt de basis voor geanonimiseerde trendanalyses. “Voor zorgverzekeraars een interessant gegeven”, stelt Van der Meij. “Zij stellen dat een substantiële kostenbesparing in de behandeling van complexe wonden
mogelijk moet zijn en wij tonen aan dat dit inderdaad zo is.” Voor Buurtzorg was dit niet de directe aanleiding om de samenwerking te zoeken. “We hadden een intrinsieke behoefte om de wondzorg voor onze patiënten te verbeteren”, zegt De Kwaasteniet. “Maar op basis van de patiëntgegevens die we tot nu toe hebben verzameld zien we inderdaad al duidelijk dat zich een versnelling aftekent in de wondgenezing. Dit geeft onze thuiszorgmedewerkers extra energie om met die complexe wondzorg bezig te zijn.”

Meer informatie

Neem contact met ons op!

T. 020 407 10 40

Bovenstaand artikel is geplaatst in de uitgave Clientcentrale zorg van de Pulse Media Group In deze uitgave kom je van alles te weten over cliëntgerichte zorg. Onder andere, komen de onderwerpen: realistische zorg, kind & systeem, voeding én wondzorg aan bod.

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.