Scholing QualityZorg | Aandachtsvelder Wondzorg

Scholing QualityZorg | Aandachtsvelder Wondzorg

Scholing aandachtvelders in wondzorg

In Nederland komen jaarlijks vele zorgprofessionals in aanraking met patiënten met complexe, vaak slecht genezende wonden. Patiënten binnen de 1e, 2e en 3e lijns zorg in Nederland krijgen voor hun wondbehandeling te maken met verschillende disciplines

In het onderzoeksrapport ‘Verkenning Wondbehandeling in Nederland’ opgesteld in opdracht van het College voor zorgverzekeringen door verpleegkundig specialisten Wondzorg wordt gesteld dat er meer professionals in de wondzorg moeten worden opgeleid binnen alle zorgdisciplines.

Samenwerking Buurtzorg verbetert kwaliteit van wondzorg in de eerste lijn.

Versnippering van het aanbod in complexe wondzorg staat kwaliteitsverbetering in de weg en is daarom in het nadeel van de patient. Buurtzorg en QualityZorg werken samen om hierin structureel verandering te brengen.

In de praktijk uit zich dat door deze scholing voor de aandachtsvelders wondzorg van Buurtzorg. Qualityzorg zal onder andere ook  gaan ondersteunen bij het ontwikkelen van protocollen, het inzetten/invullen van een volledig wondzorgdossier en training on the job. Het doel hiervan is om de kennis en kunde van de wondbehandeling in de hele keten te vergroten.

Eindtermen

De eindtermen van de Pre-course; opleiding tot aandachtsvelder wondzorg zijn op basis van de CanMeds. Toetsing van de praktijk en theorie van deze opleiding richt zich op het een na hoogste niveau (shows how= laten zien)  van Miller (1990).

Miller Piramide

Om deze competenties te toetsen speelt niet alleen het getoonde gedrag een rol. De student moet ook laten zien de cognitieve vaardigheden te bezitten, bijvoorbeeld klinisch te redeneren, waarin het handelen en de gemaakte keuzes worden verantwoord en een theoretische eindtoets en praktisch handelen te laten zien.

De belangrijkste pijlers die deze scholing aan bod komen zijn;

  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerken
  • Kennis en Wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Organisatie
  • Professionaliteit

De aandachtvelder wondzorg: heeft een belangrijke en zelfstandige/ondersteunende en signalerende rol in alle fasen van het primaire proces: anamnese, diagnostiek, interventie, planning van zorg, uitvoering van zorg, evaluatie en nazorg.

De activiteiten vinden plaats in laag complexe tot hoog complexe zorgsettings, in alle velden en vrijwel alle specialismen.

Om deze zorg te kunnen verlenen beschikt de aandachtvelder wondzorg over specifieke kennis op vele  gebieden: ziektebeelden en beperkingen, (verpleegkundige) diagnostiek, farmacologie, psychologie en psychiatrie, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, preventie, zorg-leefplan, hulp-en ondersteuningsmiddelen, verpleegtechnieken, et cetera.

Bovendien beschikt de aandachtvelder wondzorg:  over specifieke vaardigheden ten behoeve van het klinisch redeneren. Kennis en vaardigheden zijn gebaseerd op de meest actuele beroepsstandaarden, richtlijnen en daar waar beschikbaar, resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten en wordt afgesloten met een toets die theoretisch en praktisch van invulling zal zijn.

Onderstaande personen zullen de scholing verzorgen en hebben veel kennis op het gebied van wondbehandeling in de gehele keten:

De scholing voor de regio Friesland wordt gegeven in;

De Fabriek
James Wattstraat 4
8912 AR Leeuwarden

www.defabriekleeuwarden.nl

Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!

Bezoekadres
Luzernestraat 19 H,
2153 GM Nieuw-Vennep

020 407 10 40
info@qualityzorg.nl


KvK : 52225658
AGB : 73731618

Meld u hieronder aan voor de scholing!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

James Wattstraat 4,
8912 AR LEEUWARDEN