Menzis | Prestatiebekostiging > Goede stap, verkeerde indicatie

Nieuws BLOG Menzis | Prestatiebekostiging > Goede stap, verkeerde indicatie

Goed stap, verkeerde indicatie

Zorgverzekeraar Menzis heeft wat losgemaakt door de stap te zetten naar prestatiebekostiging in de GGZ. De reacties die dit links en rechts heeft uitgelokt liegen er niet om. Menzis krijgt er – vooral uit de hoek van psychiaters en psychologen – ongenadig van langs. Gelukkig is er van andere partijen ook bijval en dat vind ik terecht, want het is buitengewoon moedig wat deze verzekeraar hier doet.

Tegelijkertijd vraag ik mij wel af waarom Menzis heeft gekozen voor een complex veld als de GGZ in haar streven prestatiebekostiging in de zorg nadrukkelijk op de kaart te zetten. Depressies zijn een moeilijk te grijpen materie. Het succes van depressiebehandeling is van veel factoren afhankelijk. Niet alleen de professionele behandeling door de psychiater of psycholoog zelf speelt er een rol in, maar ook de sociale omstandigheden – werk, relatie, schulden, woonomstandigheden – van de patiënt.

De meerwaarde van prestatiebekostiging op de kaart zetten kan veel eenvoudiger door een start te maken met een veel beter afgebakend onderdeel, zoals wondzorg. De parallel met de GGZ is dat ook in de wondzorg patiënten vaak heel lang op de verkeerde plaats in zorg worden gehouden. Waar in de behandeling van depressie de rol van partijen als buurtwerk, gemeenten en ervaringswerkers doorgaans wordt genegeerd, blijft de patiënt met een wond vaak veel te lang binnen het domein van de thuiszorg. Naar eventueel onderliggend lijden wordt niet gekeken en het ene na het andere wondverband wordt uitgeprobeerd in een verwoede poging om die wond dicht te krijgen. Het belangrijke verschil met de GGZ is echter dat bij wondzorg het succes van de behandeling wél heel helder te definiëren is: de wond gaat wel of niet dicht binnen de afgesproken termijn.

Bovendien is er een glasheldere manier om betere diagnostiek en behandeling van wondzorg in de eerste lijn mogelijk te maken. Hierbij verricht een gespecialiseerd wondverpleegkundige bij de patiënt thuis de diagnostiek, met professionele apparatuur die een teendrukmeting en een enkel/arm index mogelijk maakt. Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak te worden verwezen naar de – veel duurdere – tweede lijn en geneest de wond sneller.

Op basis van diagnostiek schrijft de gespecialiseerd wondverpleegkundige een behandelplan, dat de thuiszorg onder regie van de huisarts kan uitvoeren. Een wekelijkse foto van de wond met het InSight 3D wondcommunicatiesysteem garandeert dat de genezingstendens van de wond nauwgezet wordt gevolgd, zodat snel duidelijk is of eventueel moet worden opgeschaald naar medisch-specialistische zorg als die tendens binnen drie weken níet zichtbaar is.

Een eerste voorzichtige stap op uitkomstgerichte wondzorg wordt door diverse zorgverzekeraars al gezet in de vorm van ‘de regiefunctie’. De zorgverzekeraars zijn momenteel afzonderlijk van elkaar hierin op zoek in welke hoedanigheid – en op welke schaal – zij de regiefunctie willen inzetten. Het uitkomstgericht financieren bij wondzorg is nu nog een brug te ver voor de zorgverzekeraars, terwijl dit al zeer goed mogelijk is.

Kortom Menzis, alle lof voor jullie baanbrekende beslissing om te gaan sturen op uitkomstbekostiging. Maar kies daarbij dan ook voor een indicatie die je snel concrete resultaten – tevreden patiënten én een reële kostenbesparing – oplevert, zodat je snel lof oogst in plaats van te verzanden in een oeverloze discussie. We komen graag praten om hiervoor een contract met jullie te sluiten.

PS: Dit doen wij ook graag voor andere zorgverzekeraars.

Kok van der Meij | Directeur QualityZorg

Vacature | Wondzorg

Vacature | Wondzorg

Leave a Reply

Zal niet getoond worden.