Een complexe wond

Bij een patiënt met een wond is vaak de thuiszorg of huisarts betrokken. De thuiszorg of huisarts verzorgt en beoordeelt regelmatig de wond. Wanneer de wond na drie weken nog bestaat en geen genezingstendens laat zien, dan kan de patiënt worden doorverwezen naar de verpleegkundig specialist of wondconsulent van QualityZorg. De wondconsulent of verpleegkundig specialist voert tijdens het eerste consult diagnostiek uit, stelt het behandelplan op en bespreekt dit behandelplan met de zorgaanbieder die de zorg uitvoert. De verpleegkundig specialist of wondconsulent bepaalt ook of de patiënt (via de huisarts) doorverwezen moet worden naar het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek of behandeling. Blijft de patiënt in de eerste lijn dan houdt de verpleegkundig specialist van QualityZorg de regie over deze wond. De wondbehandeling wordt uitgevoerd door de zorgaanbieder.

Centraal in de “wondzorgketen”

De verpleegkundig specialist of wondconsulent van QualityZorg is de spin in het web in de integrale wondzorgketen. De verpleegkundig specialist of wondconsulent van QualityZorg heeft ruime ervaring binnen de complexe wondzorg en heeft binnen de eigen regio een groot netwerk aan wondprofessionals. Om het netwerk rondom de patiënt met een complexe wond goed te laten functioneren, zijn er korte lijnen tussen de thuiszorg, de verwijzer en de verpleegkundig specialist/wondconsulent. Zij werken goed samen en pakken hun eigen rol en verantwoordelijkheden in de keten op.

Samenwerking

QualityZorg werkt graag samen om de organisatie van complexe wondzorg in de regio te verbeteren, waarbij iedere zorgprofessional zijn eigen taken en verantwoordelijkheden behoudt. De reguliere zorgteams worden ondersteund door QualityZorg bij complexe wondzorg, deskundigheidsbevordering en een integraal wond-EPD: PatDoc.

Het doel van deze samenwerking betreft:

  • Complexe wonden zijn sneller in beeld;
  • Uitgebreide diagnostiek en triage in de eerste lijn;
  • Snellere start van effectieve wondbehandeling;
  • Gezamenlijk wondbehandelprotocol (eenduidig behandelen);
  • Regie op de wondbehandeling en snellere bijstelling van het behandelplan indien noodzakelijk;
  • Regie op verbruik en inzet wondverbanden;
  • Ondersteunen en begeleiding bij de wondbehandeling;
  • Monitoring via wond EPD;
  • Snellere genezing van de complexe wond.

Kosten?

Complexe wondzorg valt onder de Ziekteverzekeringswet (ZVW) en wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft zelf niet mee te betalen; er geldt geen eigen risico.

Wilt u met ons de organisatie van wondzorg verbeteren?

Wij helpen u graag! Neemt u vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@qualityzorg.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt ook bellen naar onze zorgadministratie. Via deze link komt u op onze contactpagina.