Transmuraal wonddossier

Voor een snelle wondgenezing is een multidisciplinaire aanpak en eenduidige behandeling erg belangrijk. Vaak wordt dit echter belemmerd doordat verschillende samenwerkende zorgaanbieders in hun eigen afgesloten systeem werken. Hierdoor beschikt de behandelaar niet altijd over de meest actuele informatie, juist wanneer dat nodig is. Daarnaast krijgt de registratie van wondzorg in veel algemene EPD’s weinig aandacht. Om deze problemen op te lossen hebben wij PatDoc ontwikkeld. Ons eigen EPD, speciaal voor wondzorg.

We gebruiken PatDoc om de wondbehandeling te registreren en communicatie tussen de behandelaars te faciliteren. Hierdoor is het voor alle betrokken behandelaren mogelijk om elk bezoek van de patiënt in te zien. Zo kan een verpleegkundige in de thuissituatie hulp vragen aan een verpleegkundige in het ziekenhuis. Of een medisch specialist kan op afstand het dossier bekijken om te bepalen of het wel nodig is dat de patiënt naar het ziekenhuis komt. En ze kunnen via PatDoc allemaal beveiligd met elkaar communiceren.

13344

Managementinformatie

Registratie van de gehele wondbehandeling biedt een database van zorguitkomsten. Dit maakt kosten, behandelingsduur en materiaalgebruik inzichtelijk. Een online dashboard maakt al deze managementgegevens toegankelijk voor de hoofdbehandelaar. Die krijgt zo meer inzicht in de behandeling van bepaalde type wonden. Alle gegevens vanaf het ontstaan van de wond tot aan de wondgenezing zijn immers transmuraal gedocumenteerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld berekend worden welke materialen voor een bepaald type wond het beste resultaat opleveren in combinatie met de juiste zorg. Door deze managementinformatie heeft u altijd live inzicht in de uitkomsten van de wondzorg, zodat u de wondverzorging continu kunt optimaliseren.