Advies en zorg op afstand

De huisarts kan advies of zorg op afstand aanvragen bij QualityZorg. De verpleegkundig specialist of wondconsulent van QualityZorg adviseert de huisarts bij (complexe) wondzorg-vragen. Aan de hand van het advies wordt het vervolgtraject met de huisarts bepaald.

Diagnostiek en regiefunctie

De verpleegkundig specialist van QualityZorg voert op verzoek van de huisarts wonddiagnostiek uit. De verpleegkundig specialist beschikt over aanvullende middelen zoals een enkel-arm-index en teendrukmeter. Op basis van de uitkomst wordt het behandelplan opgesteld. Indien nodig kan de verpleegkundig specialist in overleg met de huisarts de patiënt verwijzen naar de tweede lijn voor aanvullend onderzoek of behandelingen. De verpleegkundig specialist behoudt de regie over het behandeltraject en stelt zo nodig het behandelplan bij. De verpleegkundig specialist heeft vanuit de regiefunctie regelmatig multidisciplinair overleg over het behandeltraject van de patiënt en werkt nauw samen met de reguliere thuiszorg.

Behandeling van (complexe) wonden

QualityZorg kan op verwijzing van de huisarts de (complexe) wondzorg bij de patiënt thuis uitvoeren. QualityZorg beschikt over een team van wondverpleegkundigen, wondconsulenten en verpleegkundig specialisten. Regelmatig wordt de zorg geëvalueerd met de huisarts en kan het behandelplan bijgesteld worden.

Wondspreekuur

QualityZorg heeft ervaring met het opzetten van een wondspreekuur bij de huisarts. Een wondspreekuur is een spreekuur waarbij een verpleegkundig specialist van QualityZorg uw wondpatiënten binnen de praktijk ontvangt. De verpleegkundig specialist voert diagnostiek, kleine interventies en behandeling uit. Daarnaast geeft onze verpleegkundig specialist de patiënt diverse adviezen.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een wondspreekuur, neem dan contact op met QualityZorg.

Verwijzen naar QualityZorg

Wanneer u een patiënt wilt verwijzen naar QualityZorg, kunt u dit eenvoudig via ZorgDomein doen. Bekijk de instructie voor het aanmelden via ZorgDomein hier.

Werkt u niet met ZorgDomein maar wilt u wel uw patiënt verwijzen naar QualityZorg, neemt u dan contact op met onze zorgadministratie.