Advies bij (complexe) wondzorg

Qualityzorg heeft verpleegkundig specialisten, wondconsulenten en wondverpleegkundigen in dienst, allen met jarenlange ervaring in de complexe wondzorg. Indien een wond geen genezingstendens laat zien of er ontstaan complicaties bij de wondbehandeling, dan kan de thuiszorgorganisatie advies vragen. QualityZorg helpt u graag met advies over de wondzorg, materiaalkeuze en het gebruik hiervan.

Diagnostiek en regiefunctie

De verpleegkundig specialist van QualityZorg voert op verzoek van de thuiszorg wonddiagnostiek uit. De verpleegkundig specialist beschikt over aanvullende middelen zoals een enkel-arm-index en teendrukmeter. Op basis van de uitkomst wordt het behandelplan opgesteld. Indien nodig kan de verpleegkundig specialist in overleg met de huisarts de patiënt verwijzen naar de tweede lijn voor aanvullend onderzoek of behandelingen. De verpleegkundig specialist behoudt, in overleg met de thuiszorgorganisatie, de regie over het behandeltraject en stelt zo nodig het behandelplan bij. De verpleegkundig specialist heeft vanuit de regiefunctie regelmatig multidisciplinair overleg over het behandeltraject van de patiënt en werkt nauw samen met de reguliere thuiszorg.

Ondersteuning bij (complexe) wondzorg

Qualityzorg heeft verpleegkundig specialisten, wondconsulenten en wondverpleegkundigen in dienst, allen met jarenlange ervaring in de complexe wondzorg. Wanneer de thuiszorgorganisatie de complexiteit van de behandeling niet geheel zelfstandig kan uitvoeren, is het mogelijk de zorg te delen met QualityZorg. Samen wordt het behandeltraject bepaald en wordt het zorgtraject ingezet. Het doel van deze samenwerking is de verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgorganisatie te voorzien van de nodige expertise om de wondzorg zelfstandig uit te voeren.

Scholing en training

QualityZorg verzorgt diverse wondscholingen voor thuiszorgorganisaties. Onze wondprofessionals hebben jarenlange ervaring op het gebied van complexe wondzorg. Zij gebruiken deze ervaring dan ook graag om (geaccrediteerde) scholingen en trainingen te verzorgen. De scholingen kunnen op maat worden aangeboden aan de thuiszorgorganisatie.

Lees hier meer over onze scholingen.

Samenwerking met QualityZorg

Wilt u als thuiszorgorganisatie samenwerken en gebruikmaken van onze diensten, neemt u dan contact op met de zorgadministratie van QualityZorg.