Vergoedingen en declaraties

Thuiszorg
QualityZorg heeft met alle zorgverzekeraars (direct of in onderaanneming) een overeenkomst voor het leveren van wondzorg. Dit betekent dat de geleverde zorg bij u thuis direct gedeclareerd wordt bij uw zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Indien u een PGB heeft, dient u voor de start van de zorg een overeenkomst met QualityZorg aan te gaan. Als PGB-patiënt bent u zelf verantwoordelijk voor dit proces. QualityZorg factureert de geleverde zorg aan u.

Particuliere zorg
Indien u niet verzekerd bent, factureert QualityZorg de geleverde zorg aan u.

WLZ-dienstverlening
QualityZorg heeft geen contract met de zorgkantoren. Dit betekent dat QualityZorg de zorg aan WLZ-patiënten (GRZ en ELV) niet rechtstreeks kan declareren bij uw zorgkantoor. De geleverde zorg aan een WLZ-patiënt (GRZ en ELV) wordt, na akkoord van uw instelling, gefactureerd.

Voor meer informatie over declaratie en facturatie, verwijst QualityZorg u naar de zorgovereenkomst en algemene voorwaarden in uw zorgdossier. Bent u nog geen patiënt bij QualityZorg en heeft u vragen over de zorgkosten, neem dan contact op met onze zorgadministratie.