Hoe kan ik QualityZorg bereiken?

Qualityzorg is telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op 020-407 10 40. Na 17:00 uur is dit telefoonnummer bereikbaar voor spoed- en noodgevallen. Buiten onze telefonische bereikbaarheid kunt u ook een mail sturen naar info@qualityzorg.nl.

Hoe word ik patiënt bij QualityZorg?

We kunnen u in zorg nemen zodra we een uitgebreide verwijzing hebben ontvangen van uw huisarts of specialist in het ziekenhuis. Zij weten hoe ze u moeten aanmelden voor wondzorg. In overleg met QualityZorg worden de startdatum en frequentie van zorg bepaald. Nadat de gegevens door ons gecontroleerd en ingevoerd zijn, nemen we contact met u op om onze werkwijze uit te leggen. U hoort dan wanneer ons eerste bezoek zal zijn en wat dit bezoek inhoudt.

Wie bestelt mijn verbandmateriaal?

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis of na bezoek aan de poli krijgt u voor het eerste zorgmoment verbandmaterialen mee. De wondverpleegkundige van QualityZorg beoordeelt tijdens het eerste bezoek of u voldoende verbandmaterialen heeft. Wanneer er niet voldoende verbandmaterialen zijn of wanneer het behandelplan wijzigt, bestelt de wondverpleegkundige nieuwe verbandmaterialen voor u. Heeft u eerder verbandmaterialen nodig? Dan kunt u bellen met Excen: 020 - 497 55 99 of een e-mail sturen naar info@excen.nl. Uw verbandmaterialen worden bij u thuis afgeleverd.

Hoe laat kan ik de verpleegkundige verwachten?

De verpleegkundige die u gaat bezoeken belt u de avond van tevoren tussen 17:00 uur en 20:00 uur om de zorgtijd aan u door te geven. Omdat wij pas de dag voordat we u bezoeken de planning maken, en er tussentijds gedurende de dag nog dingen kunnen wijzigen, kunnen wij de planning niet eerder dan 17:00 uur definitief maken.

Hoe kan ik de geplande zorg afzeggen?

Zodra het geplande zorgmoment aan u is doorgegeven, is het niet meer zomaar mogelijk de zorg af te zeggen. Wij kunnen daarvoor de geplande tijd in rekening brengen. De geplande zorg moet uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden. Daarbij kunnen wij alleen rekening houden met medische afspraken, niet met privé afspraken. Indien u korter dan 24 uur van tevoren afzegt, brengen wij de zorgkosten in rekening door middel van een declaratie bij de zorgverzekeraar.

Ik heb een privé-afspraak, kan de zorg thuis op een ander moment gepland worden?

Nee, we kunnen bij het plannen van het zorgmoment geen rekening houden met privé-afspraken. We houden wel rekening met de medische afspraken die voor u gemaakt zijn en niet verplaatst kunnen worden.

Krijg ik de wondzorg vergoed?

QualityZorg heeft een overeenkomst met alle ziektekostenverzekeraars, wat voor u betekent dat wij de geleverde zorg rechtstreeks mogen declareren. U krijgt daar geen rekening van.

In het digitale portaal van mijn zorgverzekeraar zie ik een declaratie van Buurtzorg staan terwijl ik zorg heb ontvangen van QualityZorg?

QualityZorg heeft geen overeenkomst met zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ (inclusief de bijbehorende labels). De zorgmomenten voor verzekerden van deze zorgverzekeraars worden gedeclareerd via Buurtzorg Nederland. Buurtzorg Nederland en QualityZorg hebben een samenwerkingsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst die het mogelijk maakt dat QualityZorg de zorgmomenten voor deze verzekerden kan declareren. De zorgmomenten van QualityZorg staan geregistreerd op naam van Buurtzorg Nederland. Door deze samenwerking kan QualityZorg verzekerden van deze zorgverzekeraars voorzien van specialistische wondzorg.

Levert QualityZorg ook wondzorg bij patiënten met een WLZ (ELV of GRZ) indicatie?

Ja, mits de zorginstelling of budgethouder akkoord gaat dat de wondzorg van QualityZorg in onderaanneming geleverd gaat worden. QualityZorg factureert de zorg dan aan de zorginstelling of budgethouder.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

U krijgt wondzorg van QualityZorg, De behandeling wordt geregistreerd in het wond EPD PatDoc. Data uit dit EPD wordt conform de eisen uit ons privacyreglement gedeeld met andere partijen.

Andere partijen zijn:
- Verwijzer. Vaak bent u doorverwezen door uw huisarts, arts of een zorginstelling. Het is natuurlijk belangrijk dat de verwijzer op de hoogte wordt gehouden of het de zorgverlening het gewenste resultaat heeft en of er eventueel complicaties optreden. In dit kader kan het zijn dat wij persoonsgegevens terugkoppelen naar de betreffende verwijzer.
- Elektronisch Patiëntendossier (EPD). QualityZorg maakt gebruik van een EPD genaamd PatDoc. Voor het gebruik van deze tool heeft QualityZorg afspraken gemaakt met de ontwikkelaar, Excen B.V. Het EPD biedt ook de mogelijkheid om wondmateriaal te bestellen. Hiervoor heeft Excen B.V. afspraken met Bosman B.V.
- Zorgverzekeraars. De tijd van de zorgverlening wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar met uitzondering van CZ, Menzis en VGZ (inclusief bijbehorende labels). De zorgmomenten voor verzekerden van deze zorgverzekeraars worden gedeclareerd via Buurtzorg Nederland. QualityZorg en Buurtzorg Nederland hebben hierover afspraken gemaakt die akkoord zijn bevonden door CZ, Menzis en VGZ.