Het behandeltraject bij QualityZorg

Het eerste consult
Na aanmelding bij QualityZorg wordt u ingepland voor het eerste consult. U ontvangt via de wondverpleegkundige een zorgdossier en krijgt uitleg over de werkwijze van QualityZorg. Tevens wordt in overleg met het team van QualityZorg een EVW (Eerste Verantwoordelijke Wondverpleegkundige) aangesteld. Uw EVW'er is uw directe contactpersoon binnen QualityZorg.

Tijdens het eerste consult voert de wondverpleegkundige de indicatiestelling uit. Samen met u wordt bepaald wat het doel is van de zorgaanvraag (zorgplan).

Op basis van de indicatiestelling wordt het zorgplan ingevuld, het zorgtraject bepaald en wordt de behandeling door de wondverpleegkundige uitgevoerd. Alle gegevens, indicatie, zorgplan en behandelplan worden verwerkt in het wond-EPD: PatDoc.

Vervolgconsulten
Op basis van uw indicatie en zorgplan behandelt QualityZorg uw (complexe) wond. Ieder consult wordt geregistreerd in ons EPD PatDoc. Minimaal één keer per week maken wij een foto van uw wond om de voortgang te monitoren en het afgesproken behandeltraject te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Tijdens het gehele behandeltraject staat de wondverpleegkundige in nauw contact met uw medisch specialist/huisarts en eventuele andere disciplines die betrokken zijn bij uw behandeltraject.

Afsluiting zorg
Wanneer de wond gesloten is of wanneer het behandeltraject afgesloten wordt, komt de wondverpleegkundige nog eenmaal langs om de zorg te evalueren en het zorgdossier op te halen. Het behandeltraject wordt na dit zorgmoment afgesloten.