Gespecialiseerde thuiszorg

Indien mogelijk zal de patiënt zorg ontvangen in de thuissituatie, maar wel onder supervisie van de medisch specialist. Deze zorg wordt uitgevoerd door onze verpleegkundig specialisten, wondconsulenten en wondverpleegkundigen. QualityZorg werkt volgens vaste protocollen die in overleg met het WEC zijn afgesproken. Patiënten ontvangen daarmee thuiszorg die naadloos aansluit op de zorg elders in de tweede lijn.

De verpleegkundig specialisten, wondconsulenten en wondverpleegkundigen zijn voorzien van een iPad met daarop het wond-EPD: PatDoc. In het EPD worden de indicatie en het behandeltraject vastgelegd. Door middel van rapportages en foto's wordt de behandeling gemonitord. Als het nodig is kan verbinding gelegd worden met andere zorgprofessionals in de keten om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen.

Door deze werkwijze kan de zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn plaatsvinden en kan de voortgang vanuit diverse disciplines gemonitord worden.

Samenwerking met poli of WEC

QualityZorg werkt nauw samen met een aantal poli's en Wond Expertise Centra (WEC). Het doel hierbij is om patiënten sneller te verwijzen naar de eerste lijn en te voorkomen dat patiënten onnodig naar de tweede lijn gaan. Kenmerkend aan deze samenwerking is dat de zorg geprotocolleerd wordt uitgevoerd. Hiermee sluit de zorg in de eerste lijn naadloos aan op de zorg in de tweede lijn. In deze samenwerking blijft de medisch specialist eindverantwoordelijk. Door middel van ons wond-EPD PatDoc heeft de medisch specialist toegang tot het behandelplan van de patiënt. De wondprofessionals van QualityZorg en van de poli/WEC hebben nauw contact over de voortgang van de wond. Deze samenwerking leidt tot een uniforme werkwijze welke zorgt voor een snellere genezing van de (complexe) wond.

Samenwerken met QualityZorg
Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een Wond Expertise Centrum (WEC) en wilt u daarbij samenwerken met QualityZorg, neemt u dan contact op met de zorgadministratie.

QualityZorg heeft met de onderstaande ziekenhuizen een actieve samenwerking op het gebied van de organisatie van (complexe) wondzorg.

Verwijzen van (complexe) wondzorg

QualityZorg kan op verwijzing van de medisch specialist de (complexe) wondzorg bij de patiënt thuis uitvoeren. Deze zorg kan bestaan uit wondzorg, debridement en/of NDT. Uw medisch specialist kan de zorg aanvragen via het transferbureau. QualityZorg werkt met de verwijsapplicaties POINT, ZorgSpoor en ZorgDomein. Uw medisch specialist kan de aanvraag ook via de poli doen. De poli kan contact opnemen met de zorgadministratie van QualityZorg.

Na aanmelding neemt de zorgadministratie van QualityZorg contact op met de patiënt voor het eerste consult.