Werkwijze

QualityZorg werkt transmuraal volgens vaste protocollen, afgestemd in overleg met de gehele keten. Dit garandeert dat patiënten thuis wondzorg ontvangen die naadloos aansluit op zorg elders in de keten.

Alle QualityZorg zorgprofessionals werken via een iPad met het wondzorg EPD PatDoc®. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en wordt de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Zo nodig is verbinding met andere zorgprofessionals in de keten mogelijk om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen.

Deze werkwijze garandeert dat de wondzorg zoveel mogelijk in de thuissituatie kan worden gegeven, met meetbaar snellere genezing.

Transmurale zorg in de gehele keten

Wanneer wondzorg transmuraal wordt georganiseerd, is verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid realiseerbaar. Een snelle en juiste wonddiagnose in de eerste lijn bespoedigt een effectief herstel. QualityZorg beschikt over de kennis, apparatuur en medewerkers om deze diagnostiek in de huisartsen-praktijk te kunnen uitvoeren. Door gestructureerde registratie van de wonden kunnen zowel huisarts en specialist informatie over de voortgang, behandelduur en andere belangrijke informatie over de wond(en) inzien. Indien nodig kan de patiënt worden door- of terug- verwezen naar de poli waarbij QualityZorg als belangrijke schakel fungeert tussen huisarts en ziekenhuis.

Medewerkers

Bij QualityZorg werken we samen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Managementteam

Algemeen Directeur

Mark Scholte

Medisch Manager

Karin Creemers

Manager Finance

Jeffrey Nijenhuis

Innovatie & Projectmanagement

Rens van Liere

HR adviseur

Marjon de Vos

Zorgadministratie

Administratief medewerker (planner)

Sam van der Veek

Administratief medewerker

Sheryl Liphuijzen

Administratief medewerker (planner)

Sanne van Gerven

Administratief medewerker (wagenpark)

Denise van der Vlugt

Onze verpleegkundig specialisten (in opleiding)

Verpleegkundig Specialist

Annemiek Stienstra

BIG-nummer: 89053395330

Verpleegkundig Specialist

Brenda Vlemminx-Jansen

BIG-nummer: 29912473230

Verpleegkundig Specialist

Corien Dekkers

BIG-nummer: 59008634730

Verpleegkundig Specialist

Dionne Zotter-Clein

BIG-nummer: 99919155130

Verpleegkundig Specialist

Evelien Harink

BIG-nummer: 99058143030

VIOS

Grianne Bouma

BIG-nummer: 39919535830

Verpleegkundig Specialist

Jannie Jongedijk-Kist

BIG-nummer: 79915922030

Verpleegkundig Specialist

Marloes Waindrich

BIG-nummer: 19062343830

Verpleegkundig Specialist

Matthijs Kant

BIG-nummer: 59065519130

Verpleegkundig Specialist

Sanne Janssen

BIG-nummer: 39923387930

Verpleegkundig Specialist

Saskia Rolloos

BIG-nummer: 19003805230

Verpleegkundig Specialist

Suzanne Volkerink

BIG-nummer: 19054627630

VIOS

Veronique Schelling

BIG-nummer: 99922362130

Onze wondconsulenten

Wondconsulent

Alex Westra

BIG-nummer: 39003625430

Wondconsulent

Lisette Floors

BIG-nummer: 79045412730

Wondconsulent

Uulkje Bron

BIG-nummer: 9016443130

Onze wondverpleegkundigen (in opleiding)

Verpleegkundige

Alice Reijenga

BIG-nummer: 69919857630

Wondverpleegkundige i.o.

Alisse van Leeuwen

BIG-nummer: 19919991730

Wondverpleegkundige

Anne van der Wijk

BIG-nummer: 39915371330

Wondverpleegkundige

Annet van Ommeren

BIG-nummer: 49006434730

Wondverpleegkundige i.o.

Astrid Penninkhof

BIG-nummer: 89918040230

Wondverpleegkundige

Berdine Ravensbergen

BIG-nummer: 9917515330

Wondverpleegkundige

Botsy Stegenga

BIG-nummer: 19063993130

Wondverpleegkundige

Carla Alberda

BIG-nummer: 39038723030

Wondverpleegkundige

Carolien Tillema

BIG-nummer: 89041419630

Wond- en kwaliteitsverpleegkundige

Cindy Verhoef

BIG-nummer: 69910150030

Wondverpleegkundige

Diny Smit-Hoogstede

BIG-nummer: 19043685930

Wondverpleegkundige

Eline van Duijn

BIG-nummer: 39911883830

Verpleegkundige

Erwin van der Lans

BIG-nummer: 59914174430

Wondverpleegkundige

Felicia van den Burg

BIG-nummer: 29911068030

Wondverpleegkundige

Harmen Raes

BIG-nummer: 19921169130

Wondverpleegkundige i.o.

Hellen Westerman

BIG-nummer: 99055991130

Wondverpleegkundige

Ingrid Loermans-Grim

BIG-nummer: 39046703830

Wondverpleegkundige

Jenneke Bogaards

BIG-nummer: 9921237530

Wondverpleegkundige

Jessica de Vries

BIG-nummer: 89065907030

Wondverpleegkundige

Jolien Huls-Bisschop

BIG-nummer: 89921664730

Wondverpleegkundige i.o.

Josine Cornet

BIG-nummer: 59916229730

Wondverpleegkundige

Joy Bos

BIG-nummer: 69918201330

Wondverpleegkundige

Karin Creemers

BIG-nummer: 69005296830

Wondverpleegkundige

Kirsty Elsen

BIG-nummer: 39915033630

Wondverpleegkundige

Maaike Roman-Schoppers

BIG-nummer: 49909989630

Wondverpleegkundige

Mariska Kroeze

BIG-nummer: 69057964730

Wondverpleegkundige

Marleen Kiefmeijer

BIG-nummer: 29064144230

Wondverpleegkundige i.o.

Petra den Breejen

BIG-nummer: 19915420930

Wondverpleegkundige i.o.

Rinske Cuperus

BIG-nummer: 09065022930

Wondverpleegkundige

Roan ten Hoven

BIG-nummer: 69918493230

Wondverpleegkundige

Selina Trapman

BIG-nummer: 49922166030

Wondverpleegkundige

Sharon Cornelissen

BIG-nummer: 79923036530

Wondverpleegkundige

Simone Versteegh

BIG-nummer: 19053706230

Wondverpleegkundige

Stefanie van Bommel

BIG-nummer: 89908816330

Wondverpleegkundige

Stephan Horsman

BIG-nummer: 9991849330

Wondverpleegkundige

Tamara Dassen

BIG-nummer: 19911903230

Verpleegkundige

Wouter Arisz

BIG-nummer: 79928576130

Wondverpleegkundige i.o.

Wytske van der Meer

BIG-nummer: 69058074430

Wondverpleegkundige

Yvonne den Haan

BIG-nummer: 39062376630

Raad van Commissarissen

QualityZorg heeft een directeur/bestuurder en een Raad van Commissarissen. De directeur/bestuurder bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover minimaal vier keer per jaar verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg 2017 is hierbij een belangrijk instrument. Dit hulpmiddel wordt bij QualityZorg gebruikt om het bestuur en toezicht zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen.

Bestuur QualityZorg
Directeur/Bestuurder: De heer H. A. Scholte

Raad van Commissarissen QualityZorg
Voorzitter: Prof. Dr. M. Neumann
Lid: De heer M. Bontje
Lid: De heer D. Pekelharing

De medezeggenschapsstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapsstructuur voor cliënten is geregeld via de cliëntenraad van QualityZorg.

De heer H. A. Scholte

Prof. Dr. M. Neumann

De heer M. Bontje

De heer D. Pekelharing

Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft de belangrijke taak om de wensen en belangen van alle cliënten bij QualityZorg te vertegenwoordigen. QualityZorg en de organisatie van wondzorg zijn voortdurend in beweging. De cliëntenraad heeft invloed op de manier waarop QualityZorg met deze ontwikkelingen omgaat door bijvoorbeeld zelf nieuwe ideeën aan te dragen, door kritisch naar nieuwe plannen te kijken en door te laten weten hoe zij en anderen de zorgverlening ervaren.

De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan waarvan de rechten en plichten wettelijk zijn vastgelegd. In de cliëntenraad zitten mensen die zelf zorg krijgen en mensen die als mantelzorger of partner bij de zorg betrokken zijn. Zij zien als geen ander wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.

De cliëntenraad kunt u per e-mail bereiken: CR@qualityzorg.nl

Bekijk onze vacature voor de cliëntenraad hier.