QualityZorg werkt samen met thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen en WLZ-instellingen. Ons doel? Snellere genezing van complexe wonden en het leveren van de juiste behandeling binnen uw organisatie.

Onze gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen uw organisatie ondersteunen met:

  • Diagnostiek (triage, mogelijkheid tot EAI-meting, teendrukmeting en/of afnemen van biopt of kweek)
  • Het opstellen en evalueren van een behandelplan (eventueel doorverwijzen naar andere disciplines in 1e / 2e lijn, voorschrijven van medicatie)
  • Het uitvoeren van de wondzorg
  • Het bijhouden van een wond EPD (inclusief fotografie)
  • Het opstellen van behandelprotocollen
  • Het geven van scholing of klinische lessen over wondzorg
  • De inventarisatie van verbandmaterialen en overige hulpmiddelen en advies over kostenbesparing
  • Detachering van gespecialiseerde verpleegkundigen

QualityZorg kan u op het gebied van wondzorg gedeeltelijk of volledig ontzorgen en zo bijdragen aan kostenbesparing en kwaliteitsverbetering.

Diagnostiek: de gespecialiseerde verpleegkundige bepaalt de enkel-arm-index, doet een teendrukmeting en kan een wondkweek of biopt afnemen. Op basis van deze uitslagen bepaalt de gespecialiseerde verpleegkundige het behandelplan.

Behandelplan: de gespecialiseerde verpleegkundige stelt samen met u een wondbehandelplan op. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld en zo nodig multidisciplinair besproken.

Wondzorg: ondersteuning of tijdelijke overname van complexe wondzorg, telemonitoring of advies op afstand.

Wond-EPD: de gespecialiseerde verpleegkundigen zijn voorzien van een wondzorg EPD . Hierin wordt een patiëntendossier aangemaakt en de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Indien nodig kan contact gelegd worden met andere zorgprofessionals in de keten om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen.

Behandelprotocollen: ondersteuning bij het opzetten van multidisciplinair afgestemde behandelplannen voor uw organisatie.

Inventarisatie: ondersteuning bij de inzet van wondzorgproducten, van verbandmateriaal tot anti-decubitusproducten. De producten worden afgestemd op het behandelprotocol waardoor u direct een kostenreductie realiseert.

Detachering: tijdelijke inhuur van een gespecialiseerde verpleegkundige in uw organisatie, die inzetbaar is op voor u belangrijke onderdelen.

Educatie: het ontwikkelen en geven van scholingen en klinische lessen op het gebied van complexe wondzorg.

Download de folder over onze WLZ dienstverlening hier.