Het NTVW (Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg) ging een dagje op pad met QualityZorg, met als centrale vraag; wat betekent het voor cliënten met een gecompliceerde wond om in een instelling of thuis directe wondzorg te krijgen? Lees het hele artikel hier.

 

Ruim een jaar geleden is QualityZorg gestart met een nieuwe dienstverlening: intramurale wondzorg. De dienstverlening is gericht op het vergroten van expertise binnen de intramurale instelling.

 

Het aanbod van QualityZorg is breed. Zo kan QualityZorg de instelling ondersteunen bij wondzorg, diagnostiek, het opstellen en bijstellen van de wondbehandelprotocollen, productprotocollen en deskundigheidsbevordering.

 

Onze visie is “complexe wondzorg doen we samen”. QualityZorg stelt een verpleegkundig specialist of wondconsulent beschikbaar die samen met de zorginstelling gaat kijken naar de organisatie van wondzorg. Ons doel: verhogen van de expertise binnen de instelling, optimale behandeling van een complexe wond en de juiste zorg op de juiste plek.

 

Hoe heeft u wondzorg georganiseerd binnen uw instelling?
Steeds meer zorginstellingen sluiten aan en werken samen met ons. Bent u na het lezen van dit artikel enthousiast geworden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken dan samen met u hoe QualityZorg uw instelling kan ondersteunen bij de organisatie van wondzorg.