Voorzitter van Raad van Commissarissen Prof. Dr. Neumann ondertekent, samen met bestuurder van QualityZorg de heer Scholte, het vernieuwde RvC reglement. Het RvC reglement is aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving. Het reglement geeft in aanvulling op de statuten en andere voorschriften welke de RvC zal naleven bij de vervulling van hun taken. Met dit vernieuwde reglement zijn de RvC en QualityZorg klaar voor de toekomst.

 

Wat is de taak van de RvC?

De RvC is bij wet verplicht om toezicht te houden op het gevoerde beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De RvC heeft een adviserende bevoegdheid.