In 2011 hebben we QualityZorg opgericht omdat we van mening waren dat complexe wondzorg voor een groot deel in de 1e lijn kan plaatsvinden. De afgelopen jaren hebben we in een nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere thuiszorgorganisaties bewezen dat dit kan.

 

Inmiddels zijn we ruim 12 jaar verder en verzorgen we jaarlijks duizenden complexe wonden. Al die jaren registreren wij elke behandeling en de gebruikte hulpmiddelen in ons wond-EPD PatDoc. Dit heeft een hoop data opgeleverd en dat zetten we nu om naar informatie en inzichten. Door datagedreven wondzorg kunnen we het behandelverloop steeds beter voorspellen en realiseren we een snellere wondgenezing tegen aantoonbaar lagere zorgkosten.

 

Om de kennis en expertise over wondzorg landelijk en wereldwijd naar een hoger niveau te tillen, brengen wij een stukje van onze data en uitkomsten in een boekje naar buiten. We starten graag de dialoog op basis van objectieve parameters in plaats van onderbuikgevoelens.

 

Ben jij geïnteresseerd in ons boekje en wil je met ons verder praten over data gedreven wondzorg? Neem dan contact met ons op via communicatie@qualityzorg.nl.