Tijdens de nieuwjaarsreceptie deelde directeur Mark Scholte diverse cijfers over 2023. Een aantal cijfers hebben betrekking op de tevredenheid van onze patiënten en verwijzers. Naast Zorgkaart Nederland meet QualityZorg de tevredenheid onder patiënten via de PREM (Patient Reported Experience Measure) en de tevredenheid onder onze verwijzers. Uit de PREM komen onder andere de tevredenheidsscore en de NPS. Het zakelijk KTO is verstuurd naar verwijzers (ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties). In dit onderzoek is o.a. de algemene tevredenheid en de aanbeveling gemeten. Naast een aantal hele mooie complimenten over onze zorg- en dienstverlening hebben wij ook een aantal aanbevelingen ontvangen. Deze aanbevelingen nemen wij mee in de doelen en verbeteracties voor 2024. Met gepaste trots kijken we terug op deze geweldige cijfers die ons energie geven om in 2024 verder door te gaan met onze specialistische dienstverlening.