We zijn verheugd om te delen dat QualityZorg wederom de HKZ-audit heeft behaald. Tijdens diverse bezoeken en gesprekken met de directie, OR, medewerkers en patiënten werd beoordeeld of onze organisatie nog steeds voldoet aan de normen binnen het certificatieschema: HKZ-Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuisorganisaties.

 

Het auditresultaat is positief! De auditoren hebben vastgesteld dat QualityZorg wederom een stap heeft gemaakt in de verdere professionalisering van de organisatie. Daarnaast kwam heel duidelijk naar voren dat wij de wensen en behoeften van onze patiënten goed in kaart brengen en verwerken in het behandelplan van de patiënt. De organisatie is alert op marktveranderingen en voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor verbetering en efficiëntie. Mark Scholte (directeur) zegt “zeer tevreden te zijn met deze uitkomst. Als organisatie streven wij ernaar om elke dag een kwalitatieve meerwaarde te zijn voor patiënten, samenwerkingspartners en verwijzers. Om deze meerwaarde te kunnen bieden moet de interne organisatie ook van kwalitatief hoog niveau zijn. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om dit niveau te bereiken. Deze bevestiging van de auditoren is daarom een geweldig compliment voor alle medewerkers. In het eindgesprek hebben wij van de auditoren waardevolle input gekregen voor verdere optimalisatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Deze aanbevelingen zullen we met enthousiasme oppakken”.

 

Het HKZ-certificaat wordt met drie jaar verlengd. Ieder jaar komende auditoren terug voor een “kleine” audit en zal er met name gekeken worden hoe QualityZorg werkt aan de aanbevelingen uit het auditrapport. Via deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken die indirect of direct meegewerkt heeft aan deze audit. Samen blijven we streven naar de hoogste kwaliteit van (wond)zorg.