QualityZorg, gespecialiseerde wondzorg dichter bij huis

QualityZorg is de gespecialiseerde thuiszorgorganisatie op het gebied van wondzorg. Om deze zorg optimaal te kunnen leveren, beschikt QualityZorg over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met gerichte juiste ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg. QualityZorg werkt volgens vaste protocollen, afgestemd in overleg met de gehele keten. Dit garandeert dat patiënten thuis wondzorg ontvangen die naadloos aansluit op zorg elders in de keten.

Alle QualityZorg zorgprofessionals werken via een iPad met het wondzorg EPD PatDoc. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en wordt de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Zo nodig is verbinding met andere zorgprofessionals in de keten mogelijk om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen. Deze werkwijze garandeert dat de wondzorg zoveel mogelijk in de thuissituatie kan worden gegeven, met meetbaar snellere genezing. 

PATIËNT

Lees verder

ZIEKENHUIS

Lees verder

HUISARTS

Lees verder

THUISZORG

Lees verder

PatDoc®

De termen ‘multidisciplinair’ en ‘transmuraal’ komen vaak aan bod, wanneer het om wondzorg bij complexe chronische wonden gaat. Een gezamenlijke aanpak van de wondbehandeling zorgt er immers voor dat deze zo succesvol mogelijk verloopt. De voortgang bewaken tussen de samenwerkende partijen in het gehele behandeltraject is een grote uitdaging. Een transmuraal platform om de wondzorg te monitoren is hierbij een vereiste.